ពលរដ្ឋ​អាមេរិក​ម្នាក់​ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន គ្រា​ប្រឹងរក​វិធី​ចូល​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN