បុណ្យ ៧​ថ្ងៃ ឌី​ជេ អា​លី​យ៉ា នៅតែមាន​ភាពស្ងាត់ជ្រងំ​គួរឱ្យ​ស្រណោះ​ – CEN