អភិបាលក្រុង​ម្នាក់ទៀត​រប​​ស់​ហ្វីលីពីន​បា​ន​ត្រូវ​បាញ់សម្លាប់​(មានវីដេអូ) – CEN