បង្ក្រាប​ទីតាំង​លក់​ទឹកដោះគោ​ម៉ាក Meiji ដោយសារ​រំលោភ​កម្មសិទ្ធិបញ្ញា​ – CEN