កម្លាំង​ផែន​អន្តោប្រវេសន៍​នគរបាល​កំពុង​ស្រាវជ្រាវ​ករណី​ជនបរទេស ២​នាក់​ស្លាប់​ខេត្ត​កំពត​ – CEN