​យី សុខសាន្ត ជា​មេខ្យល់ យក​ពាក្យ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​តវ៉ា​ជាមួយ​អគ្គិសនី​កម្ពុជា ទៅ​ដាក់​នៅ​ខុទ្ទកាល័យ​សម្តេច​តេជោ​ – CEN