ប្រយ័ត្ន​ណា​! ឧបករណ៍​លេង​ធ្វើ​ពីពោង​សប់​ខ្យល់ ស្រាប់តែ​ផ្ទុះ​ធ្វើឲ្យ​ក្មេងស្រី​អាយុ ៣​ឆ្នាំ ខ្ទាត​ឡើង​កម្ពស់ ៦​ម៉ែត្រ ហើយ​បាត់បង់​ជីវិត​ – CEN