បង្កប់​ក្រដាសប្រាក់​ដុល្លារ​ក្នុង​នំ​ខេ​ក កាដូ​ជូន​មិត្តស្រី​ក្នុង​ថ្ងៃ​នៃ​ក្តីស្រឡាញ់​យ៉ាងចម្លែក! (មានវីដេអូ) – CEN