កសិករ​ជាង​៤០​នាក់ គិត​សំណង​ហើយ ខណៈ​ដីស្រែ​ត្រូវ​លិចលង់​អស់ ដោយសារ​ប្រតិបត្តិ​ការបូមទឹក​ចេញពី​រូងភ្នំ Tham Luang សង្គ្រោះ​ក្មេង​បាល់ទាត់​១៣​នាក់​ – CEN