នាយករដ្ឋមន្ដ្រី​ជប៉ុន​កំពុង​ថ្លឹងថ្លែង​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ចិន នា​ខែតុលា​ខាងមុខ​ – CEN