ម៉ាឡេស៊ី​ផ្អាក​គ្រោងការណ៍​ផ្លូវដែក​តម្លៃ​២០​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ម៉ៅការ​ចិន​ – CEN