លោក​​Xi Jinping បញ្ជាក់​ថា​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ដល់​ការ​រំសាយ​នុយ​ក្លេ​អ៊ែរ​ណាស់ – CEN