សាហាវ​មែន​! អគារ​ខ្ពស់ៗ​នៅ​ចិន​បាន​បិទទ្វារ​ចាក់សោ​ជាន់​លើ​បំផុត ដើម្បី​រារាំង​អ្នកធ្វើ​អត្តឃាត​ដោយសារ World Cup – CEN