សាកសព ៣៤ នាក់ ត្រូវបាន​រកឃើញ បន្ទាប់​សាឡាង​១​គ្រឿង​របស់​ឥណ្ឌូនេស៊ី​លិច ខណៈ​ការស្វែងរក​អ្នក​បាត់​ខ្លួន​នៅ​បន្ត (​វីដេអូ​) – CEN