បើក​ប្រជែង​មិន​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ធ្លាក់​ប្រឡាយ​ក្រឡាប់​រថយន្ត ដឹក​កម្មករ​រោងចក្រ​ទាំង​ព្រឹក រង​បួស​ធ្ងន់​និង​ស្រាល​ជាង​២០​នាក់​ – CEN