​នេះ​ជា​ជីវិត ដ៏​មាន​សុភង្គ​ល​របស់​អ្នកនាង អម្ពរ ទេវី នៅលើ​ទឹកដី​សហរដ្ឋអាមេរិក​ – CEN