កម្មវិធី​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ World Cup ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​៦​ កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN