រន្ធត់ណាស់! អ្នកដំណើរ​ម្នាក់ Live វីដេអូ ពីស្ថានភាពមនុស្ស «ចលាចល» ក្នុង​សាឡាង​កំពុង​លិច​នៅលើ FB ដើម្បីជូន​ដំណឹង​ដល់អាជ្ញាធរ​មកជួយ​សង្គ្រោះ​ – CEN