ទៅ​ស្ទាបអង្អែល​កូនក្រមុំ​គេ​កំពុង​ដេក​ឈឺ ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ – CEN