ប៉ា​គី​ស្ថាន ៖ ភ្លៀង​ធំ​បំផុត​ក្នុង​អំឡុង​ ៣៨ ​ឆ្នាំកន្លងមក ធ្វើឱ្យ​កើត​មាន​រណ្ដៅ​មជ្ចុរាជ​២​ហា​មាត់​ (មានវីដេអូ) – CEN