អូស្ដ្រាលី​ក្ដៅ​ដល់​ថ្នាក់​ផ្លូវ​កៅស៊ូ​ក្លាយជា​«​វាល​ល្បាប់​»​ព្រោះ​កៅស៊ូ​ត្រូវ​រលាយ​ដោយសារ​ក្ដៅ​ពេក​ – CEN