ជនជាតិខ្មែរ និង​ជនជាតិ​វៀតណាម ឈ្លោះ​គ្នា​ពេល​ផឹកស៊ី ព្រោះ​រឿង​ហៅ​យួន រងរបួស​ធ្ងន់​ជនជាតិ​វៀតណាម​ម្នាក់​ – CEN