ព្រះ​អើយ មិន​នឹកស្មានថា​ជីវិត​លោក ចាន់ សម័យ ធ្លាក់ខ្លួន​ដល់​ប៉ុណ្ណឹង​សោះ ហើយ​ថែមទាំង​មាន​រោគ​ប្រចាំកាយ​ទៀត – CEN