​ជឿ​ទេ​ថា នារី​វ័យ ១៨​ឆ្នាំ ដែល​ស្រវឹងស្រា ហើយ​លន់តួ​អង្វរ​ឲ្យគេ​រំលោភ​ខ្លួន​? – CEN