ឃាត់​ជនសង្ស័យ​ពីរ​នាក់ រក្សាទុក​សារធាតុ​ញៀន​ដោយ​ខុសច្បាប់​ – CEN