កម្មវិធី​ប្រកួត​បាល់ទាត់ World Cup ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​៦ និង​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​៧ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ – CEN