​ចាប់ខ្លួន​បុគ្គលិក​អង្គការ​៣​នាក់ នៅ​ខេត្ត​បាត់ដំបង ពាក់ព័ន្ធ​ការ​ចែកចាយ​ខិត្តប័ណ្ណ រូបភាព​សន្លឹក​បោះឆ្នោត ខុស​ពី​ទម្រង់​ដើម​របស់ គ​.​ជ​.​ប​, ធ្វើ​កិច្ចសន្យា​ឲ្យទៅ​ផ្ទះ​វិញ​ – CEN