ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង ហិរញ្ញប្បទាន​សហប្រតិបត្តិ​ការ​សម្រាប់​គម្រោង​ចំនួន ២ ដែល​មាន​ទឹកប្រាក់​១៩០ លាន​ដុល្លារ​ – CEN