​ស្រី​ស្អាត​រុស្ស៊ី​សន្យា​ជម្រុះ​សម្លៀកបំពាក់​ចោល​ខ្ទេច ប្រសិនបើ​រុស្ស៊ី បាន​លើក​ពាន World Cup – CEN