​រំភើបចិត្ត​ជំនួស​ណាស់​! ក្មេង​បាល់ទាត់៤​នាក់​ដំបូង​គេ ត្រូវបាន​នាំចេញ​ដោយ​សុវត្ថិភាព​ហើយ​ (វីដេអូ) – CEN