​ក្មេងប្រុស​ទី​៦ ត្រូវបាន​យកចេញ​ដោយ​សុវត្ថិ​ភាពជា​បន្ត និង​ដឹក​តាម​ឧទ្ធម្ភាគចក្រ​ទៅកាន់​មន្ទីរពេទ្យ​ឈៀង​រ៉ៃ​ហើយ (​វីដេអូ​) – CEN