សកម្មភាព ឃោសនា​របស់​គណបក្ស​នយោបាយ ដោយ​រលូន , មន្ត្រីនគរបាល​ម្នាក់​ស្លាប់​ពេល​ការពារ​សុវត្ថិភាព ក្បូន​ឃោសនា​ – CEN