​របៀប​ទាក់ទាញ​ភ្ញៀវទេសចរ​ដ៏​ចម្លែក ៖ បង្កើត​ក្រុម​ប៉ូលិស​សិច​ស៊ី​! នៅ​ប្រទេស Lebanon ប៉ូលិស​ស្រី​ទាំងឡាយ​ត្រូវបាន​បំពាក់​ឯកសណ្ឋាន​ថ្មី​ដ៏​សិច​ស៊ី ដើម្បី​ប្រឆាំង “​ឧក្រិដ្ឋជន​” (មានវីដេអូ) – CEN