ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ជា​ប្រវត្តិសាស្ដ្រ​នៅ​ជប៉ុន​បណ្ដាលឱ្យ​មនុស្ស​យ៉ាងតិច​៨៥​នាក់​ស្លាប់​(មានវីដេអូ) – CEN