រថភ្លើង​ក្រឡាប់​ចេញពី​ផ្លូវ ធ្វើឱ្យ​មនុស្ស​១០​នាក់​ស្លាប់​ – CEN