សម្តែង​ក្តីស្រឡាញ់​ពិសេស​ជាមួយ KFC យុវ​និស្សិត​អូស្ត្រាលី ទទួលបាន​ការបរិភោគ ១​ឆ្នាំ មិន​យក​លុយ​ – CEN