អគ្គលេខាធិការ​រដ្ឋសភា ប្រកាស​បិទ​សម័យប្រជុំ​រដ្ឋសភា នីតិកាល​ទី​៥ – CEN