ស្ថាន​តំណាង​កម្ពុជា​ធ្វើ​អន្តរាគមន៍ ជួយ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​១៦​នាក់ ឲ្យ​ត្រឡប់​មក​ស្រុក​កំណើត​វិញ ក្រោយ​ចាញ់បោក​មេខ្យល់ ទៅ​រៀបការ​ជាមួយ​បុរស​ចិន​ – CEN