ពួក​តារា​ហូលីវូត កំពុង​បង្ក​ភាព​ជ្រួលច្របល់ ដោយ​ស្លៀក​ខោអាវ​ធ្វើ​អំពី​ខ្យល់ រហែក​រយ៉ៃ ដល់​ថ្នាក់​គេ​មិនដឹង​ហៅថា​ជា​អ្វី​ – CEN