លួច​ម៉ូតូ​អ្នកស្រុក​ភូមិ​ខ្លួនឯង ត្រូវបាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​នាំគ្នា​ដេញ​ចាប់​ប្រគល់​អោយ​ប៉ូលីស​ – CEN