​ក្មេងប្រុស​ទី​៥​ម្នាក់​ទៀតហើយ ត្រូវបាន​នាំចេញ​ដោយ​សុវត្ថិភាព និង​ដឹក​ទៅកាន់​មន្ទីរពេទ្យ​ភ្លាមៗ – CEN