ក្មេងប្រុស​ទី​៦ និង​ទី​៧ ត្រូវបាន​នាំយក​ចេញ​ដោយ​សុវត្ថិភាព និង​ដឹក​ដោយ​ឧទ្ធម្ភាគចក្រ​ទៅកាន់​មន្ទីរពេទ្យ​ឈៀង​រ៉ៃ​ – CEN