ប៉ូលីស​ស្រុក​ត្រាំកក់ ឃាត់ខ្លួន​ជនសង្ស័យ​ម្នាក់ ព្រោះ​ចង់​វាយ​សម្លាប់​ម្តាយបង្កើត​ – CEN