រោងចក្រ​ម្ជុល ត្រូវ​ភ្លើង​ឆេះ​បំផ្លាញ​សម្ភារៈ​ខ្ទេច​អស់​ទាំងស្រុង​ – CEN