គ្រាប់ពេជ្រ​ដ៏​ធំ​ត្រូវ​បាន​លក់​ក្នុងតម្លៃ ៣៤​លាន​ដុល្លារ​ – CEN