កម្មករ​បូម​ខ្សាច់​ម្នាក់​ឆក់​ខ្សែភ្លើង​ស្លាប់ ក្នុង​សាឡង់​បូម​ខ្សាច់​ក្រុមហ៊ុនធី គីម​លាង​ – CEN