ប៉ូលីស​បំបែកសំបុក​គ្រឿងញៀន និង​សិច​ជា​ក្រុម​ប៉ុន្មាន​ខុន​ដូ​នៅ​ម៉ាឡេស៊ី ចាប់ខ្លួន​ទាំង​វ័យ​ជំទង់ៗ​និង​ចាស់​សរុប ៦៨ នាក់ – CEN