រថភ្លើង​កិន​ស្លាប់​បុរស​អាយុ​៦០​ម្នាក់ ដែល​ដើរគេច​ពី​រថយន្ត​ដឹក​ដី​ – CEN