ជះ​ទឹក​អាស៊ីត​កណ្តាល​មុខ​ប្រពន្ធចុង​របួសធ្ងន់ គេចខ្លួន​បាន​១​ថ្ងៃ​ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ចាប់ខ្លួន​ – CEN