មហាសេដ្ឋី​អូស្ត្រាលី លក់​ភូមិគ្រឹះ​ហើយ ទើប​ដឹងថា​មាន​រ៉ែ​មាស – CEN